Kreni za zeleno!

Milena Savić

Nije potrebno da čekamo idealne uslove da bismo stupili u akciju. To su samo izgovori koje Zemlja nije više u mogućnosti da prihvati. Bolji uslovi će se stvoriti zato što smo mi nešto počeli da menjamo, zato što smo uskladili život sa ekološkim i ljudskim vrednostima. Često čujemo da naše malo, udruženo sa svačijom takvom logikom, u globalu zaista može značiti mnogo, a da toga nismo ni svesni.

Svest o ozbiljnoj ugroženosti prirode počela je da jača tokom 1970-ih, te možemo reći da je formiranje ekološke svesti negde bio preduslov za obrazovanje samih ekoloških pokreta. Takvi pokreti predstavljaju najznačajniji i najuticajniji vid novih društvenih pokreta (Pavlović, 2009: 227). Zbog serije loših ekoloških događaja, ljudi su osetili potrebu da po tom pitanju delaju, te je tako ustanovljen Dan Zemlje, a  prvo njegovo obeležavanje bilo je 22. aprila 1970. godine (Pavlović, 2009: 236). Svake godine se obeležava sa jasnom porukom o očuvanju životne sredine. Međutim, šta se na tom planu konkretno dešava u Srbiji? Koje se ekološke akcije sprovode kod nas?

Ovde će biti reči o pokretima i akcijama koji se organizuju u našoj zemlji, pre svega u Beogradu, sa tendencijom širenja i na ostale sredine. Za akcije sam saznala putem društvene mreže Facebook, na kojoj se pojavljuju u vidu napravljenog event-a, kojima svako ko je voljan može da prisustvuje. Njihov cilj je zaštita životne sredine i generalno poboljšanje uslova života.

Na svim ovim stranicama možete pogledati ciljeve samih organizacija, kao i akcije koje organizuju i koje možete posetiti.

  1. Akcija TRASH HERO

U proseku, stanovnik Republike Srbije generiše 0,87 kg komunalnog otpada na dan (318 kg godišnje).[1] Akcija TRASH HERO Beograd organizuje akcije ćišćenja Beograda i okoline.( https://www.facebook.com/trashherobeograd/)

Sa parolom : [We Clean, We Educate, We Change]

No Cost, No Sign up, Just Show Up

Poenta same akcije je da svako može postati heroj kroz filozofiju „malih koraka“. Akcije se sprovode na mesečnom nivou, ali svako može organizovati čišćenje, na primer, pozove svoje komšije da zajedno očiste kraj od smeća. Ako vas zanima korist, ona je višestruka: zdravija sredina, vizuelno lepša, takođe družite se sa ljudima iz kraja, razmenjujete ideje za neke možda dalje akcije isl. Jednoj TRASH HERO akciji smo drugarica i ja prisustvovale, konkretno čišćenju divlje deponije na Avali, organizovane 21.04. uoči Svetskog dana Zemlje. Samo čišćenje (ko je, koliko i kako mogao) trajalo je 2 sata, pri kom smo imali obezbeđenu svu potrebnu opremu – kese za razvrstavanje otpada i rukavice. Primetile smo da su ljudi koje smo tamo sretale bili zaista motivisani da pomognu, radni i raspoloženi. Stupile smo u kontakt sa jednom gospođom, njenom ćerkom i čak unukom koji je imao svega 6 godina i bio pravi mali heroj akcije. Vreme nam je u društvu brzo prošlo i samo čišćenje lakše palo. Bilo je slojeva i slojeva otpada nataloženih po zemlji, pomagali smo jedni drugima, kese su se brzo punile… Po završetku čišćenja, organizovan je piknik u prirodi, gde smo se svi lepo proveli. Mogu reći da je iskustvo bilo značajno, u tom smislu što kad uživo vidite kako ta deponija katastrofalno izgleda, u kojoj meri je čovek u stanju da ugrozi sredinu, budete svesniji da isto čovek mora da te probleme i otkloni. S druge strane, iskustvo je zanimljivo, jer možete da promenite svoju rutinu i provedete dan na malo drugačiji način, povedete društvo, upoznate ljude i zajedničkim snagama oslobađate prirodu tereta. Svakako bih prisustvovala i narednim akcijama. Izgledalo je ovako:

Ostale akcije: 2. Akcija Voda za sve 3. Climate Save Serbia 4. Oni seku – Mi sadimo!

Akcija Voda za sve – skreće pažnju na činjenicu da veliki deo stanovništva Srbije nema pristup pijaćoj vodi i slobodan pristup vodi kao javnom dobru. Od 155 ispitanih gradskih vodovoda u Srbiji, svega nešto više od polovine (57,4%) zadovoljava mikrobiološku ili fizičko-hemijsku ispravnost. Zbog takve poražavajuće činjenice organizuju se protestne šetnje. Poslednja je obeležena 22.03. na Svetski dan vode, kao dobra prilika da se podigne glas za očuvanje vode. (https://www.dijalog.net/akcija-voda-za-sve-u-jedanaest-gradova-srbije-povodom-svetskog-dana-voda/?fbclid=IwAR2YNZrwSlXKdQw5pZgRlWvgSBnEXyeS2xnZCOgMXIATTNx-caj0bju237Q ) Takođe, sledeće organizacije ističu značaj vode i zdrave životne sredine:

Neformalna grupa Savski nasip – beogradsko izvorište vode; održavaju se protesti protiv nelegalnih gradnji i ugrožavanja izvorišta (protiv „otimača obale“), protiv zagađenja (seča šuma, ošteta nasipa koji brani od poplava..) (https://www.facebook.com/savskinasip/ )

Mreža organizacija Pravo na vodu (https://www.facebook.com/pravonavodu/ )

Ne davimo Beograd (https://www.facebook.com/nedavimobeograd/ )

Climate Save Serbia – akcija koju je inspirisala 16-godišnja Greta Tunberg iz Švedske. Organizovan je protest protiv nedovoljnog angažovanja vlasti po pitanju ubrzanih klimatskih promena. ( https://www.facebook.com/ClimateSaveSerbia/) 15.03.2019. oboren svetski rekord kada je na ulice 120 zemalja izašlo 1,6 miliona ljudi. U Beogradu je održan klimatski marš 05.04. pod pokretom  „PetkomZaBudućnost“

(https://www.facebook.com/petakzabuducnost/ )

Oni seku – Mi sadimo! Organizator – Ne davimo Beograd. Uticaj zelenih površina na kvalitet vazduha, klimu i generalno zdrav život je opšte poznat. Stoga, njihovo masovno uništavanje ne može biti opravdano ni iz jednog razloga.

Do sada je organizovano više akcija sađenja drveća, poslednja je bila 30.03. u Skejt parku, kod Ušća. Na akciji dobijete svu potrebnu opremu, kao i uputstvo kako da zasadite drvo. Drveće koje su ljudi tada zajedničkim snagama posadili, danas je već olistalo i dobro napreduje.

(https://www.facebook.com/events/2519932804701320/ )

Internet stranice postaju značajna mesta okupljanja pobornika za zaštitu životne sredine iz celog sveta. Pobornici se zalažu za nove načine gradskoga i regionalnog planiranja, za javno-zdravstvene mere, za nadzor nad prekomernim razvojem. Putem World Wide Web stranica lokalne skupine mogu delovati globalno. Organizujući događaje koji će privući medijsku pažnju, aktivisti mogu dopreti do većeg broja ljudi (Kastels, 2002: 134-136).

Stoga, pored mnogih događaja za koje potvrđujemo svoj dolazak, na socijalnim mrežama pojavljuju se i oni, koje takođe možemo ohrabriti svojim prisustvom, a ako ništa, makar popularizovati deljenjem na istim mrežama. Ekološki problemi bi trebalo da se tiču svih nas, jer ako možemo da uživamo u lepotama prirode, možemo istu, barem ulaganjem minimalnih snaga, čuvati od ljudske nemarnosti. Probajte, može biti korisno i zanimljivo.

Literatura:

Pavlović, V. 2009. Društveni pokreti i promene, Beograd: Službeni glasnik

Kasteks, M. 2002. Informacijsko doba – Ekonomija, društvo i kultura, Svezak II, Moć identiteta, Zagreb: Golden marketing

[1] http://kozomora.com/zagadenje-zivotne-sredine-otpadom/

Surfuj i sadi! ECOSIA – internet pretraživač koji sadi drveće

Filip Krstić

Činjenica da čovek uništava prirodu oko sebe nije novost. Uz pomoć društvenih mreža, danas je većina ljudi u velikoj meri svesna razarajućih posledica naše neodgovornosti prema svom okruženju. Pa ipak, ista ta većina ne oseća da bilo šta može da uradi po tom pitanju.

deforestationDok su jedni lenji, drugi su zauzeti školovanjem ili poslom i u najvećem broju slučajeva su ubeđeni da bi morali mnogo da se pomuče da bi dali i najmanji doprinos rešavanju ekoloških problema.

deforestation 1975-2007Ali, šta ako bi postojao način da se doprinese očuvanju Planete zemlje bez ikakvog truda dok se sedi za računarom i surfuje internetom? Neki ljudi su razmišljali na taj način. Nemački preduzetnik Kristijan Krol (Christian Kroll), koji je nakon uviđanja razarajućih posledica deforestacije (krčenja šuma) osmislio način kako da podstakne sađenje drveća širom sveta i 2009. godine osnovao veb pretraživač Ecosiu. Ecosia je internet pretraživač veoma sličan Google-u koji 80% profita koji zaradi od pretraga ulaže u sadnju drveća na 21 lokaciji širom sveta.

ecosiaKako Ecosia radi?

ecosia treesIako je za poduhvat ovakvog tipa bilo potrebno uspostaviti kompleksan sistem koji omogućava da se par klikova miša pretvore u mladicu koji raste na drugom kraju planete, način na koji Ecosia radi bi se mogao svesti na jednostavnu šemu:

  1. ljudi koriste Ecosia pretraživač na svojim telefonima i računarima;
  2. Ecosia prodaje reklamni prostor unutar pretraživača;
  3. Ecosia koristi prihod od reklamnog prostora da finansira nevladine organizacije koje se bave sađenjem drveća na mestima na kojima je ono najpotrebnije

Gde Ecosia sadi drveće?

ecosia plantPrioritet Ecosije su ugrožene lokacije koje su bile suočene sa višegodišnjom deforestacijom na kojima je šumska površina smanjena za najmanje 70 procenata. Do sada, Ecosia je omogućila sadnju skoro 58 miliona drveća na 21 lokaciji uključujući Španiju, Južnu i Centralnu Ameriku (Haiti, Nikaragva, Kolumbija, Peru i Brazil), Afriku (Maroko, Senegal, Burkina Faso, Etiopija, Gana, Uganda, Kenija, Tanzanija, Madagaskar) i Indoneziju. Plan Ecosie za budućnost je da do 2020. godine zasadi Milijardu drveća.

ecosia plantažaAko se sve stvari uzmu u obzir – moglo bi se zaključiti da je Ecosia zaista osmislila jedan od najlakših (ako ne i najlakši) načina da se doprinese opstanku Planete zemlje. Postoje i drugi vidovi ekološkog aktivizma koji ne podrazumevaju mnogo vremena i truda i koji ne iziskuju ništa više od sitnih promena svakodnevnih navika. Za koji god da se odlučite, znajte da ćete pomoći planeti.

Izvori:

Tamna Ekologija, ili o tome kako sam prestao da se brinem i naučio da volim Antropocen

Nikita Šestak

U svetlu nužnosti hvatanja u koštac sa svetom čija je jedino definitivno svojstvo upravo to da za nj skoro ništa nije definitivno svojstveno, postoji alarmirajuća potreba za skrupuloznim mišljenjem, kadrim da na vreme sustigne i razume promenljivost uslova sopstvenog postojanja. Ma koliko to izgledalo očigledno, važnost našeg diskursa – ključnog instrumenta za rešavanje čitavog niza problema koji, videćemo, ne poznaju nikakve, pa ni ljudske granice – mora se uvek iznova opravdavati i boriti za svoje mesto u društvenoj kakofoniji, gde dalekosežna, britka kritika postoji jedino u isticanju naše sopstvene kratkovidosti.

green men

Gotovo uvek kada se reč povede o ekologiji, diskusija se implicitno postavlja u terminima imaginarijuma svetlosti, predrasudno uvažavajući da se radi o praksi koja je u samoj biti neproblematična i korisna za očuvanje prirodnog okoliša, u istoj meri u kojoj je presudna za dugoročni, održivi projekat ljudskog napretka. U praksi, ekolozi su često privilegovani nosioci statusa neupitnih dobrotvora, kojima je teško prigovoriti, pa makar na kocki bili najuži politički interesi. No, svetlost često ume biti zaslepljujuća, pogotovo kada se uzme u obzir da funkcionalnost ovakvog načina govora počiva na pretpostavci o postojanju nepremostive ontološke distance između „Čoveka“ i „Prirode“, koja  predstavlja dominantnu filozofsku vizuru i poprima regulatorni status u odnosu na ekološku misao. Tako, ne-ljudsko se postavlja i pojavljuje kao ono „Drugo“ – pasivno, ciklično ili inertno – do onog trenutka kada interventni impulsi, protežući se iz ljudske sfere, najčešće u funkciji instrumentalne ili konceptualne eksploatacije, ne izvrše prisilnu introjekciju u antropocentrični („čoveko-centrični“) registar, svega onog što se u njega ne može sa kategoričkom jednostavnošću svrstati.

violet flowersJednom engleskom filozofu, čijim javnim nastupima patina skomnosti pre pridaje draž nego što ih lišava izražajnosti, ovi, samo naizgled jeretički uvidi poslužili su kao povod za otvaranje novog, subverzivnog, ali intimnijeg poglavlja u našem odnosu sa okruženjem. Iz perspektive intelektualnog vidokruga, oblikovanog filozofijom dekonstrukcije, kritičkom teorijom i relativno nedavno formiranim pravcem tzv. „objektno-orijentisane ontologije“, Timoti Morton uspostavlja oblast tamne ekologije, u pokušaju preispitivanja okvira matične discipline. Prepoznajući u nasleđu engleskog literarnog romantizma plodno tle za modernu artikulaciju hiljadama godina starog poljoprivrednog („agrilogističkog“) modela odnosa sa ne-ljudskim okruženjem, koji niveliše svaku ekološku pojedinost i razliku u okviru homogenog pojma Prirode, on ističe paradoksalnost borbe njegovih predstavnika sa paklenom odrođenošću ljudskog života u Levijatanu industrijske metropole na prelazu iz 18. u 19. vek, kada je tehnološki optimizam bio tek u embrionalnoj fazi, a hladni automatizam mašine optuživan za odvajanje čoveka od neposrednosti kao esencijalnog aspekta ljudskog postojanja. Uprkos najboljoj nameri, pozivi ovih autora (Wordsworth, Keats i Shelly – da pomenemo samo neke od njih) na povratak jednostavnijem životu u Prirodi koji bi pogodovao duhovnoj obnovi čovečanstva, rezultirali su njenim postvarenjem, zahvaljujući kojem su danas predstavnici ne-ljudskog sveta tu, dostupni tek u onoj meri, u kojoj ih mi, ljudi, možemo uzeti, pokoriti, diviti im se izdaleka, uzorati, ubrati, pripitomiti, ili ih čak pokušati svim snagama razumeti i spasiti od sebe samih – bilo da smo predstavnici ekološke avangarde, ili samo članovi porodice, koji se voze izvan grada na zajednički izlet. Priroda, je, dakle, uvek izdvojena, ograđena od nas (ili tačnije, mi od nje) – nalazi se na nekoj udaljenosti od ljudskog sveta, bilo da je merimo u dohvatu ruke, prodornosti ideja, ili u kilometrima autoputa. Umesto da je implicitno pretpostavi kao glavni odnos koji utemeljuje celokupni savremeni diskurs, Mortonova tamna ekologija se bavi upravo preispitivanjem i ambivalentnim karakterom ove distance.

lišćeIako na prvi pogled iscrpljena u jednostavnosti, koja perpetualno doliva ulje na vatru revizionističke nostalgije savremenih zagovornika „povratka Prirodi“, centralna odrednica ekologije je od početka obeležena elementom kompleksnosti i ambivalencije, koja je neodvojiva od njene uloge. Nije li, na kraju krajeva, apsolutno neupitno da Priroda najbolje obavlja svoju ključnu funkciju demarkacije čoveka od svakog spoljašnjeg, izvanljudskog elementa upravo u okvirima Antropocena – vremensko-prostornog kontinuuma globalizovanog sveta, koji karakteriše istorijski nezapažen nivo ljudske aktivnosti sa katastrofalnim posledicama, u potpunosti dostupan percepciji jedino u kondenzovanom obliku statističke evidencije? Ili, drugim rečima, nije li upravo Priroda – uz sastavni „idiotizam“ cikličnih sezonskih ritmova, vulgarnog, homogenog materijalizma i taksonomije, koji su ništa drugo do, u određenom smislu promašena, ljudska projekcija – fundamentalno najneophodnija društvena funkcija, u smislu da predstavlja eksternu potvrdu čovekovog postojanja i opravdanje za kontrolu nad ne-ljudskim svetom?

land art sculptureNo, tu je i drugi pol – naličje prve neodređenosti, koji zaseca u najintimnije pore naše Čovečnosti, kada najednom čak i neupitnost identiteta sopstvenog tela i pripadnost „onom ljudskom“ bivaju poljuljani, uoči činjenice da koegzistiramo sa ne-ljudskim agensima na skalama kojih nismo ni svesni – ali, zbog toga ništa manje ključnih za naš opstanak (setimo se mnogih predstavnika ljudske mikroflore, npr. „dobrih bakterija“; ili pak, cijanofita, čija je fotosintetička aktivnost pre 2,5 milijardi godina odgovorna za nastanak molekularnog oblika kiseonika koji dišemo danas). Ovo zapažanje, da mi nikada nismo u potpunosti sami sebi identični, međutim, ne bi smelo da nas apsolvira odgovornosti za neibežnost ekološke katastrofe koja je, u jednom pogledu – nemojmo se zavaravati! – već došla, i možda zauvek usadila ljudsko znamenje u Zemaljsko tle. Naprotiv, postavljajući pred nas veoma odgovoran zadatak koji se neće rešiti sam od sebe, ili tek pukim palijativnim merama, ambivalentnost bi trebalo da nam pomogne da razvijemo jedan dublji senzibilitet za koegzistenciju sa ne-ljudima, oslobođen instrumentalnih i paternalističkih dispozicija, koja su u ovom istorijskom trenutku sveprožimajuće. Strahu od mraka postepeno mora ustupiti mesto olakšanje realizacije o neobičnom (weird) karakteru okoline u kojoj se nalazimo – od nje razdvojeni na jedan način, a opet joj neodvojivo blizu, na drugi.

Bilo kako bilo, ako nas tamna ekologija može nečemu naučiti, uslovi istovremenog postojanja na više ispresecanih nivoa – planetarnom, (pra)istorijskom, diskurzivnom, ili nekom od mnogih drugih –ne mogu biti zadovoljeni isključivo putem sveobuhvatne racionalnosti, kroz čije se pore oduvek probijaju mračne protivrečnosti. U svojoj čuvenoj Filozofiji prava, Hegel je istakao da Minervina sova počinje svoj let predveče. Nekada ponavljana ad nauseam, danas ova metafora kao da gubi negdašnju boju, ali ne zato što saznajni relativizam kasne moderne lišava čoveka mogućnosti kritičke distance – arhimedovske tačke iz koje bi moglo da sagleda sopstveno delanje, a posledično i karakter sveta koji za samog sebe stvara; zapravo, radi se o tome da zlokobno noćno nebo, nekad skriveno iza krošnji moćnih borova, već uveliko natkriljuje obrise zalutalih ljudskih figura, dok bespomoćna Minerva – nomad po prinudi – uzalud preseca obzorje u potrazi za domom kojeg više nema. Stoga, da li ćemo poslušati Mortonov savet, i iznova razvijati ekološku svest sredstvima estetike i igre, ili nekim drugim putem je manje važno – dokle god razumno prihvatamo neadekvatnost zaključaka sopstvenog razuma, i to u najkraćem mogućem roku.

10 NAČINA DA POMOGNEŠ PRIRODI, DRUGIMA I SEBI

Katarina Tokalić

katarina čep u džepČep u džep, reciklaža odeće, upotreba slamčica i još 7 stvari koje se mogu uraditi kako bi se produžio život našoj planeti. Ako živiš u Beogradu i imaš želju da nešto promeniš, sledi nekoliko jednostavnih saveta za tebe.

Svakoga dana proizvodimo smeće, dok jedemo, pijemo, kupujemo. Izbor koji stoji pred nama jeste da nastavimo tim putem, da uopšte ne proizvodimo smeće ili da ga na neki način recikliramo.

Džozef R. de Žardin, autor knjige Ekološka etika, govori o tri argumenta koji se tiču naše neodgovornosti prema planeti, a samim tim i budućim generacijama.

Argument iz neznanja naglašava da malo znamo o ljudima budućnosti, ne znamo ko će oni biti i kako će izgledati, niti kakve će biti njihove potrebe i želje, te ne možemo precizirati obaveze koje bi prema njima mogli imati.

Argument na osnovu iščezavajućih uživalaca odnosi se na to da ne možemo imati moralnu obavezu prema budućim ljudima, jer ne postoje nikakvi određeni ljudi prema kojima je ta odgovornost usmerena.

Na kraju, argument na osnovu vremenske lokacije podrazumeva da ne možemo u sadašnjosti biti odgovorni za ljude koji će postojati mnogo godina kasnije.

Ipak, ono što možemo da uradimo, kako autor navodi, jeste ulaganje iskrenog napora za razvijanje alternativnih izvora energije i očuvanje resursa, jer budućim ljudima dugujemo razumnu šansu za sreću.

Kako ja osećam da moja dela utiču na okruženje u kom živim, biram reciklažu i zamenu plastičnih proizvoda predmetima od drugih materijala. Zato želim da vam pokažem 10 jednostavnih stvari koje ja praktikujem, a koje možete da uvrstite u svoju svakodnevicu i na taj način smanjite svoj ekološki otisak.

ubaci čep

Čep u džep: Jedna od vrlo jednostavnih stvari jeste učešće u akciji Čep za hendikep tako što ćete kod kuće odvajati čepove od flaša, šampona, kupki i nositi ih na mesta određena za to koja se u Beogradu nalaze u skoro svakoj školi, vrtiću ili apoteci, te izostaje izgovor da vam je daleko, jer nije. Čak i u slučaju da jeste, uvek možete odvojiti kutiju na svom radnom mestu ili zgradi, sakupiti veću količinu i odneti. Takođe, na taj način i pomažete nekome da dobije potrebno ortopedsko pomagalo.

reciklažni kontejneriSakupljanje flaša i papira: Kako čepove, tako i flaše i papir, možete izdvajati u jednu kesu i nositi u kontejnere u svom kraju ili do pijace i davati sakupljačima sekundarnih sirovina, u isto vreme pomažući i planeti i njima. Ukoliko se nalazite u blizini centra grada, možete to uraditi ispod Studentskog parka, a na Savskom keju su nedavno postavljeni kontejneri za staklo.

plastična ambalažaNe koristiti plastične flaše: Rok trajanja koji se nalazi na plastičnoj ambalaži se odnosi na nju, a ne za vodu koja se u njoj nalazi, što ukazuje na postojanje štetnih materija u toj plastici za čoveka. Umesto korišćenja plastičnih flašica za jednokratnu upotrebu (širom sveta se proizvede milion u svakom minutu!), preporučila bih kupovinu jedne, kvalitetne, koju možete koristiti duže vremena. Ova opcija je zdravija za vas i smanjuje upotrebu plastike, shodno tome i smeća u svetu.

reciklažaReciklaža odeće: Ovo može podrazumevati pronalaženje nove svrhe za neki odevni komad, davanje stvari koje ne želimo da nosimo nekom prijatelju, poklanjanje svratištima ili odnošenje neupotrebljivih stvari u H&M ili reciklažni kontejner, kojih ima na svakoj opštini.

can I have a plastic bag, please.Umesto kese, ceger: Pred odlazak u prodavnicu sa sobom ponesite ceger ili više njih, u zavisnosti od toga koliku kupovinu planirate. Ukoliko se dogodi, a naravno da hoće, da kupite nešto, a u tom momentu nemate ceger kod sebe, potrudite se da uzmete samo jednu kesu (ili ni tu jednu ako je moguće). Voću kao što su banane ili pomorandže stvarno nije neophodna kesa, kako imaju svoju zaštitnu koru. Takođe, ceger možete napraviti i od svoje majice u stilu koji vam odgovara i tako uštedeti novac, i zabaviti se, kao što možete videti na ovom linku.  tiny.cc/9o1d4y

plastične slamkeNe koristiti slamčice: Kada naručujete piće u kafiću naglasite konobaru da ne želite slamčicu, jer one često imaju samo ukrasnu funkciju i ne iskoriste se (na primer u plazma šejku). Ako pijete koktel, slobodno istu slamčicu iskoristite više puta (konobari izlaze u susret kada ih zamolite), a za kuću možete nabaviti metalne koje se neograničeno puta mogu upotrebiti. Evropska Unija se sprema da ih u potpunosti izbaci iz upotrebe, tako da je vreme da se i vi spremite.

cfc freeDezodorans? Održavanje čistoće svog tela i doma možete učini više ekološkim tako što ćete uzimati proizvode za oznakom „ozone-friendly“. A dezodorans u spreju možete zameniti onim u stiku ili roll-on dezodoransom i tako smanjiti emisiju štetnih gasova i širenje ozonske rupe.

recycledPod svetlima grada: Kada niste u prostoriji ugasite svetlo. U toku dana ne morate ga paliti u zgradi. Izvucite punjač iz utičnice ako ne punite ni jedan uređaj. Ugasite kompjuter ako ga ne koristite. Koristite štedljive sijalice. Na ovaj način štedimo novac i štitimo okolinu, kao što vam je već poznato.

Voda je izvor života: Zatvorite slavinu dok sapunjate ruke. Pokušajte da u čašu sipate 0,2l vode i da samo to iskoristite dok perete zube, iznenadićete se kada vidite da je to sasvim dovoljna količina. Popravite vodokotlić ili slavinu koja kaplje (ako to ne uradite u jednom danu tako može isteći 88l vode, zamislite koliki će vam tek onda račun biti). Perite sudove i odeću tek kada se nakupe.

Procesi industrijalizacije su uticali na povećanu potrošnju energije, a masovna proizvodnja na stvaranje ogromnih količina smeća, ipak život u potrošačkom društvu ne mora nužno biti ispunjen plastikom i prekomernim trošenjem energije, već ga, počev od sebe, možemo učiniti zdravijim i čistijim.

 

POKUŠALA SAM DA IZDRŽIM 7 DANA BEZ SMEĆA, Zero waste u praksi

Ivona Leskur

Šta znači zero waste?

Zero waste filozofija odnosi se na plansko rukovanje otpadom sa ciljem očuvanja zdravlja, prirodnih resursa i životne sredine. Ideja iza ovog pokreta je potpuna eliminacija otpada kroz proces reciklaže ili ponovne upotrebe. Glavni cilj ovakvog načina života jeste što manje otpada na poljima, deponijama, u rekama i okeanima.

Verovatno ste već nebrojeno puta čuli zastrašujuće podatke o tome koliko vremena plastici treba da se razgradi, koliko hrane se baca, koliko je šuma posečeno, ali ipak ste nastavili sa starim navikama, ne zato što vam nije stalo, već zato što je te brojke zaista teško zamisliti, pogotovo kad nisu direktno vidljive “golim okom”. Zero waste nam upravo omogućava da osvestimo te brojke. Videćete, jednom kad odlučite da preduzmete prvi korak ka zelenijoj planeti shvatićete koliko “bolna” će vam biti ona nepotrebna jednokratna čašica kafe sa aparata. Isto tako ćete osetiti ponos kad svojim malim navikama poštedite ribe u Savi i Dunavu.

5R održivosti

U osnovi života bez smeća nalazi se čuvenih 5R:

  1. Refuse

Jednostavno recite “Ne!” svemu što vam zaista nije potrebno. Ovaj korak naučiće vas da osvestite svoje potrebe i prioritete.

Od početka naplate plastičnih kesa u velikim trgovinskim lancima u Srbiji njihova upotreba smanjena je za 70 %![1] O čemu nam govori ovaj podatak? O tome da je bilo potrebno dodeliti kesi makar i simboličnu novčanu cenu (2 din.) da bi se ljudi podstakli da razmisle da li im je ta kesa zaista potrebna. Kada su kese počele da se naplaćuju, ljudi su odjednom shvatili da zapravo mogu da žive bez njih i ubrzo su se navikli na ekološke (i jeftinije) alternative. Ovaj psihološki mehanizam nastojite da primenjujete kad god se nađete u situaciji da iskoristite nešto što zagađuje životnu sredinu: pitajte se “da li stvarno ne mogu bez ovoga?”

  1. Reduce (smanji)

Kada primenjujući prethodni korak dođete do proizvoda bez kojih zaista ne možete, potrudite se makar da minimalizujete njihovu upotrebu.

  1. Reuse (ponovo koristi)

Izbegavajte stvari za jednokratnu upotrebu. Koristite ambalaže i pakovanja koja možete više puta da iskoristite. Na primer, zamenite plastične flaše staklenom. Umesto kafe sa aparata, nosite termos.

Ovaj korak će verovatno biti omiljen ljubiteljima vintage i second-hand radnji. Oni koji, pak, ne kupuju u ovim buticima mogu odeću koju više ne nose (a koja je čitava i čista) da poklone prijateljima ili doniraju u humanitarne svrhe. Takođe, možete i da je reciklirate (i ne samo odeću, već i pocepane krpe, čarape, veš…) tako što ćete odneti u radnje koje nude tu mogućnost. Najgore što možete da učinite jeste da je samo bacite – čak 11 miliona tona odeće se baci na godišnjem nivou, i to samo u Americi!

  1. Recycle

Koristite proizvode koji su pogodni za reciklažu. Nažalost, čak 90% otpada koji se baci u kante za reciklažu, ipak završi na deponijama i u okeanima! Ali ne dozvolite da vas ovaj podatak obeshrabri. Staklene flaše se zapravo najviše recikliraju, tako da ovo treba dodatno da vas podstakne da pre izaberete staklenku od plastične boce ili limenke.

  1. Rot (kompostirajte)

Trudite se da bio otpad đubrite, a ne da bacate sa ostalim smećem. Bio otpad ne može da se razgradi kada ga natrpate u kesu sa ostalim đubretom zbog nedostatka vazduha koji je neophodan da bi prirodni otpad počeo da truli. Zbog toga, ako imate baštu, ako se nalazite u parku ili šumi, slobodno bacite tu koru od jabuke pod stablo ili žbunje. Te hranljive materije će se ponovo vratiti u zemlju. Samo vodite računa da ne narušavate estetiku javnih površina tako što ćete svuda okolo bacati semenke i korice.

Da li sam uspela da izdržim izazov 7 dana – 0 otpadaka?

Odmah da vam kažem- nisam.

Iako je cilj zero waste načina života upravo ono što mu ime kaže – život sa 0% smeća, to ne znači da ako ne možete da eliminišete apsolutno svaki otpad iz svog života, da treba da odustanete i vratite se starim navikama. Poenta ove filozofije je da TEŽITE što manjoj proizvodnji smeća, pa makar učinili i jedan jedini korak.

Odmah da razjasnimo, život bez smeća nije lak- pogotovo kada se sistem trudi da vam na sve načine oteža. Nemojte se osećati bespomoćnim zbog stvari koje nije tako lako promeniti, kao što su javne politike zadužene za životnu sredinu. Umesto toga, fokusirajte se na ono što možete da promenite, na ono što je do vas kao pojedinca.

Zbog toga nisam odustala u svom izazovu. Istina, proizvela sam otpatke za tih 7 dana, ali neuporedivo manje nego pre.

Pre prihvatanja izazova odlučila sam da jednu nedelju ne menjam ništa u svom ophođenju prema otpadu, ali da beležim šta mi je tih dana završilo u smeću. Zapanjila sam se kada sam po prvi put obratila pažnju na to koliko nepotrebnog smeća bacam.

Ovo je moja lista iz te nedelje:

izvod iz dnevnika

Na kraju te nedelje odlučila sam da eliminišem sve ono što mi nije potrebno. Za sada sam se odlučila na samo taj korak- reduce.

Već u narednoj nedelji – nedelji izazova – osetila sam veliku razliku:

izvod iz dnevnika 2

Tek tada sam otkrila sitne proizvođače smeća na koje do tada uopšte nisam gledala na taj način. Kao što vidite, otpadaka je ipak bilo, ali to su uglavnom bile stvari na koje u tom trenutku nisam obratila pažnju – ubrusi za brisanje ruku iz teretane, letak sa ulice, filter kesica za čaj.

Onog momenta kad osvestite da ne znate gde ćete sa tim sem da bacite u kantu, shvatite da ste napravili nepotrebni i neplanirani otpad!

Ali ovi “sitni kradljivci” ne smeju da vas obeshrabre. Ako se u nekom trenutku zapitate “Zašto uopšte radim ovo? Da li je ovo zaista vredno? Ma šta ja mogu da promenim kao pojedinac?“ svaki dan recite sebi:

„Samo danas neću kupiti plastičnu flašu“. Ponovite tu rečenicu svaki dan. Za godinu dana poštedećete Zemlju 365 flaša! I to samo jednom odlukom.

[1] Izjava ministra životne sredine Gorana Trivana, Politika, 13.3.2019. http://www.politika.rs/scc/clanak/424827/Upotreba-plasticnih-kesa-smanjena-za-70-odsto?fbclid=IwAR3dQ6OKcQNzptLBO1m_rm4Y7Nz2zcol6_

EKO-MODA: zašto (ne)reciklirati odeću

Aleksandar Nastasijević

Opšte je poznato da modnu industriju godinama nije bilo briga da li uništava planetu. Otkako je sveta i veka, krzno i koža su bili glavni izvor materijala za odeću, obuću i aksesoare. Danas, u 2019. brendovi su rešili da je dosta – Mora se stati na put zagađenju i uništenju sveta u kome živimo. Ali, da li uopšte pomažu planeti ili su potpali pod uticaj tzv. greenwashinga?

eko moda elle portugal

Ako bismo jednom komadu garderobe produžili život tako što bismo ga nosili još 2 godine, na taj način bismo uspeli da smanjimo zagađenje za 24%. Da dobro ste pročitali, čitavih 24%. Kako bi se proizvela jedna obična majica, baš ta koju sad nosite, potrebno je 2 649 litara vode. Ako imate minimum 10 majica u svom ormaru, to je 26 490 litara. U slučaju da imate više od toga posedujete jedno čitavo more, a da toga uopšte niste ni svesni. A čak 70% odeće koju posedujete uopšte ni ne nosite jer, ako pogledate to što oblačite svakodnevno, primetićete da uglavnom vrtite 5 kombinacija u krug.

it's getting hot in here

Pošto je ekološka situacija postala alarmantna, modni giganti kao što su Chanel, Gucci, Burberry, Versace, i mnoga druga poznata i manje poznata imena su odlučili da urade nešto da „poprave“ stvar. Međutim, da li činjenica da su svi oni izbacili pravo krzno iz upotrebe pomaže? Na prvu loptu, da. Pomislićemo, „ne ubijaju životinje, to je veliki napredak“, ali njihove PR agencije vam neće reći da je većina proizvedene obuće i torbi od kože. Prave kože. One kože koja je uzeta sa tela istih tih životinja čije krzno „ne koriste“.

Termin greenwashing je skovan osamdesetih godina prošlog veka kako bi označio napore organizacija da stvore „zeleni“ imidž uprkos neodrživim obrascima ponašanja. Danas je relevantniji nego ikada i sjajan je saradnik različitih prodavaca koje bi želeli da privuku ljude koji brinu o planeti.

Mnoge kompanije pri korišćenju greenwashing-a koriste eko-prijateljski jezik sa ciljem da zavaraju potrošača. Drugi koriste sugestivne slike, nevažne a neretko i lažne tvrdnje. Čest cilj zelenog marketinga je kreiranje zelenog proizvoda kako bi se prikrilo štetno delovanje korporacije u globalu. Tako se, na primer, neki proizvod reklamira kao ekološki prihvatljiv, a prikriva se da prilikom njegove izrade ipak dolazi do zagađenja.

Tu se priča ne završava. Brojni predstavnici industrije odeće su osmislili program reciklaže: kada im donesete iznošenu odeću, oni će ih reciklirati i navodno pretvoriti u novi odevni predmet.

Postavlja se pitanje, „da li se te vaše stare stvari zaista recikliraju“? To je veoma teško saznati. Uvid u reciklažna postrojenja najčešće nije dostupan za javnost. Kada jeste, sve se može našminkati i upeglati za kameru i par sati posete neke delegacije. Ruku na srce, ne možemo biti toliko maliciozni, sigurno nisu napravili sve to da bi održali predstavu od 2 sata godišnje. Mora da se reciklira barem neki deo, ali pitanje je koliki.

Kako da se podstakne obnavljanje garderobe? Marketinški magovi imaju rešenje. Ukoliko odnesete kesu stare odeće (koju niste mogli da sačuvate da nosite još koju godinu ili koju niste mogli da poklonite nekome), dobićete određene beneficije za narednu kupovinu kao što su popusti. Zastanite na sekund i razmislite dobro šta se podstiče na taj način. Reciklaža? Biće da je nova kupovina. Kupovina nove majice, i potrošenih novih 2 649 litara vode. Da li se tako pomaže ili zapravo odmaže planeti?

Masovna proizvodnja odeće i ekološka održivost u praksi ne idu ruku pod ruku. Jedan od najpoznatijih high street giganta je u 2015. je kao glavni cilj objavio nastavak rasta na tržištu, „istovremeno poštujući granice koje planeta nameće“. Iste te godine su proizveli preko 600 miliona odevnih predmeta.

Šta luksuzni brendovi zapravo mogu da urade? Oni su, uglavnom, svesni da proizvodnja odeće šteti ekosistemu, ali naravno niko neće ugasiti svoj biznis, pa se stoga mora smisliti novo rešenje. Stella McCarney je u  potpunosti iz proizvodnje izbacila sve materijale životinjskog porekla: kožu, krzno, perje… Neki drugi, poput Chanela svaki put kada izbace novu kolekciju zasade nove biljke u parku svog zdanja. La Coste je prošle godine na leto izbacio čitavu seriju majici sa logotipom koji je umesto krokodila imao ambleme ugroženih životinjskih vrsta… i tako dalje.

Međutim, da li je sve ovo dovoljno?

Rekli bismo da nije. Zato, sledeći put kad poželite da kupite novu majicu dobro razmislite da li vam je ona zaista potrebna.

Izvori:
ELLE INT. June 2018.
https://www.businessnewsdaily.com/10946-greenwashing.html   pristupljeno 18/03/2019

http://plezirmagazin.net/citanje-izmedu-zelenih-redova/ pristupljeno 28/04/2019