Vesti

Šta nas sociologija može naučiti o ekološkom aktivizmu?

08. 12. 2019.

U okviru promocije sociologije u srednjim školama, studenti četvrte godine sa Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu: Nevena Ivanović, Bogdan Spirić, Milica Stević i Milica Marinković, pod mentorstvom Jelisavete Petrović, održali su u Zemunskoj gimnaziji predavanje „Šta nas sociologija može naučiti o ekološkom aktivizmu?“.

U okviru predavanja, učenici su imali prilike da saznaju više o tome šta je kakva je sociologija nauka i čime se bavi. Poseban akcenat je stavljen na pitanje kako sociološka znanja mogu biti iskorišćena u borbi protiv klimatskih promena i drugih ekoloških izazova sa kojima se savremeno društvo suočava.

 Pametni ekološki gradovi

01. 11. 2019.

Studenti četvrte godine Sociologije: Nevena Ivanović, Bogdan Spirić, Milica Stević i Milica Marinković su, pod mentorstvom Jelisavete Petrović, su predstavili nalaze svojih istraživanja na međunarodnoj konferenciji “The e-Future of Cities” održanoj u Beogradu 24. i 25. oktobra u organizaciji IAUS, EASS i Geografskog fakulteta.

Bogdan Spirić i Nevena Ivanović su, analizirajući urbanističke planove Beograda, ustanovili značajno smanjenje zelenih površina u poslednjih nekoliko decenija i ukazali na negativne posledice takve prakse urbanog planiranja po kvalitet života ljudi u prestonici.

Milica Marinković i Milica Stević su istraživale prakse reciklaže na Voždovcu i prepreke koje tome stoje na putu. Više o nalazima istraživanja možete pogledati na linku. (slika postera)